Konkurs na Dyrektora ZSP w Krypnie

 

Zarządzenie Nr 27/2011
Wójta Gminy Krypno

z dnia 23.02.2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno- Przedszkolnego w Krypnie.


Na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

       Ogłasza się konkurs na stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie.

§ 2

       Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 3

       Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4

       Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s oświaty.

§ 5

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Powichrowska - inspektor do spraw ewidencji ludności i oświaty

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-02-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-02-23

Data modyfikacji: 2011-02-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-02-23