Informacja lobbingowa

Krypno Kościelne, 26 lutego 2021r.

 

Informacja

   o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017r. poz. 248) oraz na podstawie §8 ust. 1 Zarządzenia Nr 269/2016 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lipca 2016 r. informuję, iż w okresie od 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r. do tut. Urzędu Gminy nie wpłynęło żadne wystąpienie od podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową w procesie stanowienia prawa przez organy Gminy Krypno.

 

Wójt Gminy Krypno
/-/ Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-02-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-05-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-05-18