Informacja o skłądnikach majątku ruchomego VOLKSWAGEN T4

                                         Krypno Kościelne, dnia 23.03.2020r.

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23

19-111 Krypno Kościelne

Tel. 85 7169 041

e.mail: ugkrypno@podlaskie.pl

 

O G Ł O S Z E N I E

 

               Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa  (Dz.U. 2017 poz. 729) Wójt Gminy Krypno niniejszym informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość przekracza 1 200 zł.

               Do składników majątku zbędnego i sposobie zagospodarowania, zakwalifikowano: pojazd samochód VOLKSWAGEN T4, rok produkcji 1998, nr VIN:WV1ZZZ70ZXX025950, Nr rej. BMN 60AN.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2020-03-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-03-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-03-23