Informacja o zbędnych, zużytych składnikach majątku ruchomego Skoda

Krypno Kościelne, dnia 28.02.2020r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85 7169 041
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

  

 OGŁOSZENIE

Zgodnie z S 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729) Wójt Gminy Krypno niniejszym informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których wartość przekracza 1 200 zł.

Do składników majątku zbędnego i sposobie zagospodarowania, zakwalifikowano: pojazd samochód specjalny pożarniczy, Skoda model 706, wersja RTHP, rok produkcji 1973, VIN:1200101310.

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-03-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-03-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-03-02