Informacja z otwarcia ofert dzialka Krypno Wielkie

Krypno Kościelne, dn. 05 listopada 2021r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

GK.6840.1.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

      Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2021r. poz. 1889) w związku z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Krypno informuje, iż w dniu 05 listopada 2021r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Krypno odbyło się otwarcie ofert złożonych w II publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr. ewid. 363/2 obręb Krypno Wielkie, nie posiadającej księgi wieczystej, stanowiącą własność Gminy Krypno.

      Cena wywoławcza działki przeznaczonej do sprzedaży wyniosła 6.000,00 zł. Do w/w przetargu wpłynęło 2 oferty. Najwyższą ofertę osiągniętą w przetargu tj. 8.000,00 zł przedstawiła Pani Anna Zajkowska, która została tym samym nabywcą przedmiotowej działki.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne na okres 7 dni.

 

                                                                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                                                                  mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-05