Informacja z otwarcia ofert na działkę 26 Kulesze Chobotki

Krypno Kościelne, dn. 03 marca 2021r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

OR.6840.2.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

         Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z  2020r. poz. 1990) w związku z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490) Wójt Gminy Krypno informuje, iż w dniu 03 marca 2021r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Krypno odbyło się otwarcie ofert złożonych w publicznym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o nr. ewid. 26 obręb Kulesze Chobotki posiadającej KW Nr BI1B/00164033/5, prowadzonej w IX Wydziale KW w Białymstoku, stanowiącą własność Gminy Krypno.

            Cena wywoławcza działki przeznaczonej do sprzedaży wyniosła 13.000,00 zł. Do w/w przetargu wpłynęła 1 oferta. Najwyższą ofertę osiągniętą w przetargu tj. 13.100,00 zł przedstawił Pan Tomasz Kurzyna, który został tym samym nabywcą przedmiotowej działki.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne na okres 7 dni.

 

                                                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                                                              mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-03-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-03