Obwieszczenie IN.6733.13.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                  Krypno Kościelne, 30.11.2021 r.

Znak:IN.6733.13.2021

 

Obwieszczenie

 

            Zgodnie z   art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły na centrum kultury  na  działkach  o  nr ewid.  geod.    558 , 562  obręb Ruda,   gmina  Krypno.

    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-12-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-12-01