Obwieszczenie IN.6733.5.2021

                                                                                                  Krypno Kościelne, 24.03.2021 r.

Znak:IN.6733.5.2021

 

Obwieszczenie

 

            Zgodnie z   art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm. ), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Pana Bogdana Wołejko - pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A., ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin  ,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi  ,  na działkach  nr  ewid. geod.  800, 808, 758/4, 693/1, 692/1   obręb   Ruda,    gm. Krypno.

    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy,  wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

Zastępca Wójta
Marian Magnuszewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2021-03-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-25