Obwieszczenie IN.6733.6.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 22.07.2021 r.  

Znak:IN.6733.6.2021

 

 

Obwieszczenie

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na  rozbudowie drogi gminnej na działce nr ewid. 812/3 i na części działki nr ewid. 384/1 obręb Góra , gmina  Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

Marian Magnuszewski
Zastępca Wójta Gminy Krypno

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-07-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-07-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-07-22