Obwieszczenie IN.6733.15.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                                          Krypno Kościelne, dnia 09.12.2021 r.

Znak:IN.6733.15.2021

 

Obwieszczenie

 

            Zgodnie z   art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

PKP Energetyka S.A. , ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Knyszyn z liniami kablowymi WN i Sn wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 72/16 obręb Zastocze, gmina Krypno.

    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu, w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-12-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-12-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-12-09