Obwieszczenie IN.6733.1.2021

                                                                                                  Krypno Kościelne, 08.02.2021 r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.1.2021

 

Obwieszczenie

 

            Zgodnie z   art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz.293), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie formy dachu na budynku Urzędu Gminy Krypno wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową na działkach nr ewid. geod. 279/11 , 279/8 , 281/10  obręb Krypno Kościelne  , gm. Krypno.

 

    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

                                                                                                     WÓJT

                                                                                                      mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-02-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-02-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-02-08