Obwieszczenie o wszczęciu postepowania 6733.3.2021

Krypno Kościelne, 08.03.2021 r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.3.2021

 

Obwieszczenie

 

       Zgodnie z   art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2020 r. poz.293), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na   budowie sieci wodociągowej na działce  nr ewid. 30 obręb Krypno Wielkie i na  działkach nr ewid. 90/7 , 89/6, 89/8,  88/2, 87/2 , 86/4 , 451 , 92/16 , 94/11 obręb Krypno Kościelne , gm. Krypno.

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy,  wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

                                                                                                                                                 WÓJT

                                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-03-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-08