Obwieszczenie o wydaniu decyzji 6733.5.2021

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 14 04.2021 r.  

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.5.2021

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

 

           Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020r. poz. 256 ze zm. ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi , na działkach  nr  ewid. geod.  800, 808, 758/4, 693/1, 692/1  obręb  Ruda , gm. Krypno.

 

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-04-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-04-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-04-14