Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.6733.10.2021

Krypno Kościelne, 19.10.2021 r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.10.2021

 

Obwieszczenie

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm. ), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Wójta Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  rozbudowie drogi gminnej nr 104762B w celu uregulowania przejazdu dla uczestników  ruchu drogowego  na części działek nr ewid. 1191, 1148/1 obręb Ruda  oraz na części  działki o nr ewid. 1187 obręb Ruda, gmina  Krypno.

 

      Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i  aktami sprawy,   wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

                                                                                                                                           WÓJT

                                                                                                                                            mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-10-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-10-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-10-19