Obwieszczenie o zakończeniu postępowania 6733.1.2021

  Krypno Kościelne, dn. 22 02.2021 r.  

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.1.2021

 

 

 

Obwieszczenie

 

 

           Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020r. poz. 256 ze zm. ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie formy dachu na budynku Urzędu Gminy Krypno wraz z rozbudową, nadbudową i przebudową na działkach nr ewid.  geod. 279/11 , 279/8 , 281/10  obręb Krypno Kościelne  , gm. Krypno.

 

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                                                                               WÓJT

                                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-02-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-02-22