Obwieszczenie o zakończeniu postępowania IN.6733.3.2021

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 26 03.2021 r.  

Znak:IN.6733.3.2021

 

 

Obwieszczenie

           Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2020r. poz. 256 ze zm. ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na   budowie sieci wodociągowej na działce  nr ewid. 30 obręb Krypno Wielkie i na   działkach nr ewid. 90/7 , 89/6, 89/8,  88/2, 87/2 , 86/4 , 451 , 92/16 , 94/11 obręb Krypno Kościelne , gm. Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

Marek Stankiewicz
Wójt Gminy Krypno

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-03-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-26