Obwieszczenie o zakończeniu postępowania IN.6733.13.2021

Urząd Gminy Krypno                                                                                                                                                           Krypno Kościelne, dn. 17.12.2021 r.
Krypno Kościelne 23 B 
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.13.2021

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ze zm. ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie wraz ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły na centrum kultury na  działkach o nr ewid. geod. 558, 562  obręb Ruda, gmina  Krypno.

 

      W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

      Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                                           WÓJT

                                                                                                                                                           mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-12-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-12-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-12-20