Obwieszczenie o zakończeniu postępowania IN.6733.9.2021

 

                Krypno Kościelne, dn. 03.11.2021 r.  

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.9.2021

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na  rozbudowie drogi gminnej nr 104778B w celu poprawy bezpieczeństwa  i komfortu jazdy uczestników ruchu drogowego, na części działki nr ewid. 909 obręb Krypno Wielkie oraz na części  działek o  nr ewid. 812/3, 269 obręb Góra, gmina  Krypno.

 

      W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

      Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                                                                                    mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-04