Obwieszczenie o zakończeniu postępowania IN.6733.7.2021

                                                                                           Krypno Kościelne, dn. 23.08.2021 r.  

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6733.7.2021

 

 

Obwieszczenie

 

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na rozbudowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn-0,4kV poprzez dowieszenie przewodu oświetleniowego i montaż opraw oświetleniowych na 4 słupach,  na  części dz. nr  ewid.  geod. 387  obręb Ruda, gmina Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 

                                                                                                                                                          WÓJT

                                                                                                                                                        mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-08-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-08-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-08-25