Obwieszczenie Starosty Monieckiego o zmianie decyzji 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

STAROSTA MONIECKI
     Słowackiego 5a
      19-100 Mońki

OBWIESZCZENIE STAROSTY MONIECKIEGO
Nr ASI.6740.2.1.2021 z dnia 19 lutego 2021 r.
o zmianie decyzji ZRID Nr 1/2020 z dnia 02.03.2020r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 ze zm.), niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2021 r. wydana została na wniosek:

Zarządu Powiatu w Mońkach, z siedzibą: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki,

decyzja Starosty Monieckiego Nr 2/2021 zmieniająca decyzję Starosty Monieckiego wydaną w dniu 02.03.2020r. Nr 1/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku od drogi wojewódzkiej 671 w kierunku Długołęki w km 0+000,95 — 0+308,30, zaliczonej do XXV kategorii obiektów budowlanych, na działkach oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi:

     -  obręb 0008 Krypno Wielkie: 59/1, 182/1, 102/1, 103/1.

Przedmiotowa decyzja zatwierdza również projekt podziału nieruchomości na potrzeby w/w inwestycji.

  Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Mońkach, mieszczącym się w budynku przy  Al. Niepodległości 3, w dniach: poniedziałek — piątek w godz. 9:00 — 15:00.

Kontakt telefoniczny: (85) 7278824.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                                   Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                   mgr inż. Bożena Sokołowska
                                                                                                                                                                    Kierownik Wydziału Architektury,
                                                                                                                                                                    Ochrony Środowiska i Inwestycji

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr inż. Bożena Sokołowska - Kierownik Wydziału Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji

Data wytworzenia: 2021-02-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-02-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-02-25