Obwieszczenie Wójta Gminy Krypno IN.6733.12.2021 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 01.12.2021 r.  

Znak:IN.6733.12.2021

 

 

Obwieszczenie

 

      Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ) o zakończeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na  budowie daszku nad wejściem do budynku Szkoły Podstawowej w Długołęce na części działki o nr ewid. 540/1  obręb Długołęka, gmina  Krypno.

     W terminie 7 dni od dnia wywieszenia  niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz zgłaszać uwagi i wnioski co do przeprowadzonego postępowania w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B ( poniedziałek – piątek w godz. 730-1530 )

     Po upływie terminu określonego wyżej tut. Organ podejmie rozstrzygnięcie w oparciu o zgromadzone materiały w przedmiotowej sprawie.

 Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-12-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-12-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-12-02