Ogłoszenie o składaniu wniosków na wynajem mieszkania w Górze

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z wolnym lokalem mieszkalnym komunalnym  położonym w budynku poszkolnym w Górze 71 oznaczonym Nr 2 o powierzchni użytkowej 28,55 m2  składającego  się z 1 izby, zawiadamiam, iż osoby zainteresowane wynajęciem mogą składać wnioski do tut. urzędu w terminie do 10 maja 2017 roku.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krypno określa  Uchwała Nr XXX/172/10 Rady Gminy Krypno  z dnia 27 stycznia 2010 roku.

 

 

Krypno Kościelne, 2017-04-25

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2017-04-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-04-27