Ogłoszenie o składniku majątku zbędnego

Krypno Kościelne, dnia 09.03.2021r.

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23

19-111 Krypno Kościelne

Tel. 85 7169 041

email: ugkrypno@podlaskie.pl

 

O G Ł O S Z E N I E

 

               Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi  majątku ruchomego  Skarbu Państwa  (Dz.U. 2019 poz. 2004 ) Wójt Gminy Krypno niniejszym informuje o zbędnym i zużytym składniku rzeczowych majątku ruchomego, którego wartość przekracza 1 200 zł.

               Do składniku majątku zbędnego i sposobie zagospodarowania, zakwalifikowano: samochód osobowy FIAT PUNTO 90 SX, rok produkcji 1995 oraz samochód osobowy MERCEDEZ BENZ VITO , rok produkcji 2003.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/

 

Wójt
Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-03-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-09