Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku Star 244RS

                                                      Krypno Kościelne, dnia 09.11.2021r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85 7169 041
email: ugkrypno@podlaskie.pl

 

O G Ł O S Z E N I E

 

      Zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi  majątku ruchomego  Skarbu Państwa  (Dz.U. 2019 poz. 2004 ) Wójt Gminy Krypno niniejszym informuje o zbędnym i zużytym składniku rzeczowych majątku ruchomego, którego wartość przekracza 2 000 zł.

      Do składniku majątku zbędnego i sposobie zagospodarowania, zakwalifikowano: samochód ciężarowy asenizacyjny STAR 244 RS, rok produkcji 1996.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/    

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-11-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-11-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-11-09