protokół z samochodu PUNTO

 

PROTOKÓŁ

Sporządzony w dniu 28 maja 2021r. w Urzędzie Gminy Krypno w sprawie wyniku II przetargu publicznego na sprzedaż wycofanego z eksploatacji składniku majątku ruchomego, zgodnie z zasadami organizowania przetargów.

OPIS:

  1. a) Samochód FIAT PUNTO 90 SX , rok produkcji 1995, nr. rej. BMN 04064, Cena wywoławcza 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł).
  2. b) W niniejszym przetargu termin składania ofert upłynął w dniu 28 maja 2021r. do godz. 10.00- w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Komisja przetargowa do jego przeprowadzenia:

- Łukasz Lipiński

- Beata Giełda

- Wioleta Dziewiątkowska

Stwierdza że przetarg zostaje unieważniony z powodu braku ofert.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Łuksz Lipiński

Beata Giełda

Wioleta Dziewiątkowska

                                                                                              Zatwierdzam:

Wójt
Marek Stankiewicz

                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-05-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-05-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-05-28