rozstrzygnięcie konkursu kultura fizyczna 2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2019r. – popularyzacja kultury fizycznej

 

 

              Wójt  Gminy  Krypno  informuje,  że  w  wyniku  ogłoszonego  w dniu 02 stycznia 2019r. i przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej – „Popularyzacja kultury fizycznej” – wybrana została oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „Krypnianka” Krypno z siedzibą w Krypnie Kościelnym 48, 19-111 Krypno Kościelne.

 

             Warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zlecającej realizację zadania publicznego, podpisanej pomiędzy Gminą Krypno reprezentowaną przez Wójta Gminy, a Uczniowskim Klubem Sportowym „Krypnianka”  Krypno reprezentowanym przez Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Krypnianka” Krypno.

 

Krypno Kościelne, dnia 25 stycznia 2019r.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                          /-/  Marek Stankiewicz

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2019-01-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-01-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-01-25