Zarządzenie Nr 283/2021

ZARZĄDZENIE Nr 283/2021
Wójta Gminy Krypno

z dnia 01 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587)  zarządza się  co następuje:

§ 1. Wyznacza się Panią Beatę Giełda na Przewodniczącego Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                         Wójt
                                                                                                                                                                         Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2021-03-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-03-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-03-01