Ogłoszenie w sprawie wymagań dla przedsiębiorców

OGŁOSZENIE WÓJTA

 

                W sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  w Gminie Krypno

 

                W związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 )  określam i podaję do publicznej wiadomości, wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Krypno.

               

                Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych właścicieli nieruchomości i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:

1.       Posiadać sprzęt specjalistyczny asenizacyjny.

2.       Posiadać aktualne umowy umożliwiające przekazanie ścieków do punktów zlewnych, celem dalszego oczyszczenia.

3.       Dostarczać w terminie do 30 czerwca, corocznie, szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która, po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.

4.       Przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli umowy na odbiór odpadów.

 

 

 

Krypno, dn. 02 kwietnia 2007 r.

                                                                                                                               Wójt Gminy Krypno

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2007-04-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-04-05

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-04-05