Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu energetycznego

                                                                                              Krypno, dnia 21 sierpnia 2012 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno

 

POWIADOMIENIE

 

 

   Wójt Gminy Krypno w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) powiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu, w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B, pokój nr 5, projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krypno.

   Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, w terminie jego wyłożenia tj. w okresie 21 dni, w terminie od 21 sierpnia 2012 r do 11 września 2012 r.

   Rada Gminy Krypno uchwali założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

 

 

                                                                                      Wójt Gminy Krypno

 

                                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-08-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-08-21

Data modyfikacji: 2012-08-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-08-21