Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora

Zarządzenie Nr 35/2011
Wójta Gminy Krypno
z dnia 01 kwietnia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypnie.Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1


Zatwierdza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie ogłoszony i przeprowadzony na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Krypno Nr 27/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

§  2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Powichrowska - inspektor ds. ewidencji ludności i oświaty

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-04-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-04-04

Data modyfikacji: 2011-04-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-04-04