Zarządzenie w spr powołania Zastępcy GKS i utworzenia GBS

ZARZĄDZENIE NR 260/2021
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Joannę Wojno — Sekretarza Gminy Krypno — na stanowisko Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego, która jest jednocześnie odpowiedzialna za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego.

§ 2. Tworzę Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Krypno (19-111 Krypno Kościelne 23B) do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r., polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy Krypno.

§ 3. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Gminy Krypno:

1) Pani Joanna Wojno — Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, pełniąca funkcję Kierownika Gminnego Biura Spisowego.

2) Pan Mariusz Stankiewicz — członek Gminnego Biura Spisowego, pełniący funkcję Koordynatora Gminnego,

3) Pani Maria Dzienis - członek Gminnego Biura Spisowego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                   W Ó J T

                                                                                                                     mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-01-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-02-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-02-01