Zmiana treści zapytania ofertowego na oczyszczalnię 07.02.2020

 

                                                                                    

   Krypno Kościelne, dn. 07.02.2020 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl|
Strona: www.gminakrypno.pl
http://
bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

Gmina Krypno zmienia treść Zapytania ofertowego Nr 2/2020. Modyfikacja dotyczy jak niżej:

- W pkt. 16.7.

Zamawiający informuje, że w dniu 12.03.2020 r. w godz. 1100-1300 możliwe będzie przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej terenu inwestycji. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą mailową na adres: ugkrypno@podlaskie.pl

zmienia się na:

Zamawiający informuje, że w dniu 11.02.2020 r. i 14.02.2020 r. w godz. 1100-1300 możliwe będzie przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej terenu inwestycji. Chęć uczestnictwa należy zgłosić drogą mailową na adres: ugkrypno@podlaskie.pl

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-02-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-02-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-02-07