Zmiana treści zapytania ofertowego na oczyszczalnię 17.02.2020

 

   Krypno Kościelne, dn. 17.02.2020 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
http://
bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2022 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

Gmina Krypno zmienia treść Zapytania ofertowego Nr 2/2020. Modyfikacja dotyczy jak niżej:

- W pkt. 9 zapis:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 19 lutego 2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne, Sekretariat.

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 9 marca 2020 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne, Sekretariat.                                                    

 

- W pkt. 10.1. zapis:

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 14:15 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, pokój nr 3.

zmienia się na:

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 14:15 w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, pokój nr 3.

  

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-02-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-02-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-02-17