Informacja z otwarcia ofert zapytanie oczyszczalnia

 

Krypno Kościelne, dn. 12.03.2020r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2020 na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.06.02.00-20-0039/19 pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) na lata 2014 – 2020

 

 

Zamawiający informuje, iż w wyznaczonym terminie do dnia 12.03.2020 r. do godz. 1400 w Urzędzie Gminy Krypno w prowadzonym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno” wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A.
Ul. Piaskowa 7
16-400 Suwałki

9.006.928,38

60 miesięcy

2.

Konsorcjum firm:
Lider:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Dalba Sp. Z o.o.
Ul. Produkcyjna 102
15-680 Białystok

Partner:
Trakcja PRKiI S.A.
Al. Jerozolimskie 100 piętro II
00-807 Warszawa

9.536.805,00

60 miesięcy

3.

INŻYNIERIA WSCHÓD Paweł Bujnowski i
Maciej Bujnowski Sp. J.
Ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 207
15-003 Białystok

11.365.200,00

60 miesięcy

4.

MK-BUD Firma Budowlana – Handel
Mariusz Kosiński
Ul. Bitwy Bialostockiej 4a/103
15-103 Białystok

8.853.540,00

60 miesięcy

5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „DRABENT” Maria Drabent i Jacek Drabent Sp. J.
Ul. Rycerska 1 L,Ł
15-157 Białystok

10.750.000,00

60 miesięcy

6.

EKO-MTK Sp. z o.o.
Ul. Kępińska 62
05-840 Brwinów

10.728.096,90

60 miesięcy

            

 

   Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości  8.898.739,79 zł brutto.

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-03-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-03-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-03-12