Protokół rozstrzygnięcia postępowania

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
http:/bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415       NIP: 546-13-38-716

 

PROTOKÓŁ

rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr IN.271.2.1.2022
z dnia 04.02.2022 r.

zgodnie z regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza 130.000,00 zł w Gminie Krypno

  /Zarządzenie Nr 255/2021 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 stycznia 2021 r./

 

1. Przedmiot zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej”.

2. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

 1) Zamieszczono na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno
 2) Zaproszenie do złożenia oferty skierowano w dniu 04.02.2022r. do następujących firm:

     - ADLER agro Sp. z o.o. Oddział Grajewo, ul. Przytorowa 1, 19-200 Grajewo;

     - PHP AGRO-ROLNIK Sp. z o.o., ul. Kościelne 10, 18-411 Śniadowo;

     - FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo, Oddział Białystok: Rzędziany 79,  16-080 Tykocin

W wyniku czego w terminie określonym w zapytaniu ofertowym tj. do dnia 14.02.2022r. do godz. 13.00 wpłynęła jedna oferta od niżej wymienionego oferenta:

Lp.

Nazwa Oferenta

Okres gwarancji

Cena brutto

Punkty

1.

ROLTOP Sp. z o.o. Cedry Małe, Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie

24 miesiące

55.999,00 zł

100

 

3. Wskazanie wybranej oferty: Najkorzystniejszą i jedyną ofertą jest oferta złożona przez ROLTOP Sp. z o.o. Cedry Małe, Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie.

4. Wybór oferty: W powyższym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez firmę ROLTOP Sp. z o.o. Cedry Małe, Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie.

 

                                                                                                                                                                    Katarzyna Karpińska  

                                                                                                                                                        /podpis osoby spisującej protokół/

                                                           

                                                                                                  ZATWIERDZAM

 

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                               mgr Marek Stankiewicz

 Krypno Kościelne, dn. 15.02.2022 r.                                                                                                 /kierownik jednostki/               

                                                                                                            

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-02-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-02-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-02-15