Wystąpienie pokontrolne NIK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku
skontrolowała w Urzędzie Gminy Krypno („Urząd”) działania związane z realizacją
projektów Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej oraz Sieci Teleinformatycznej
Administracji Publicznej, jako elementów budowy społeczeństwa informacyjnego
i rozszerzania zbioru zadań publicznych udostępnianych drogą elektroniczną, w okresie
od 1 stycznia 2005 r. do 30 maja 2008 r. .

...

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2008-08-18

Data modyfikacji: 2008-08-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2008-08-18