Informacja o wyniku postępowania żwir

Krypno Kościelne, 08.03.2023 r.

IN.271.2.3.2023.KK

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

            

Informacja o wyniku postępowania

Gmina Krypno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypnow wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą:

USŁUGI TRANSPORTOWE Andrzej Żukowski

Krypno Wielkie 54

19-111 Krypno Kościelne

 

Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

1.

 

USŁUGI TRANSPORTOWE Andrzej Żukowski
Krypno Wielkie 54
19-111 Krypno Kościelne

 100 pkt

2.

 

PIKAR Dariusz Pruszyński
Pruszynka Stara 18
17-120 Brańsk

 75,99 pkt

3.

 

PW Sandpol Janusz Izbicki
Milowa 24
15-591 Białystok

  77,15 pkt

 

                                                                                                                         z up. WÓJTA

                                                                                                                         Marian Magnuszewski

                                                                                                                          ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-03-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-03-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-03-08