Wyjaśnienie treści SWZ z 24.01.2023

Krypno Kościelne, 24.01.2023 r.

IN.271.2.1.2023.KK

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Krypno informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krypno” wpłynęły poniższe zapytania:

 

Pytanie nr 1

Wykonawca W obliczeniach dla miejscowości Długołęka wymaga obliczeń dla dwóch odcinków. Jednocześnie udostępnia obliczeń referencyjne jedynie dla odcinka 1, Wykonawca prosi o udostępnienie obliczeń referencyjnych dla odcinka z klasą dla dróg gminnych, bądź udostępnienie danych wsadowych do wykonania obliczeń fotometrycznych dla tej sytuacji drogowej.

Odpowiedź 1

Projektant reprezentujący Wykonawcę powinien we własnym zakresie wykonać obliczenia oświetleniowe dla wszystkich odcinków dróg (niezależnie od obliczeń referencyjnych).

Pytanie nr 2

Zamawiający w prowadzonym poprzednio postępowaniu dotyczącym tej inwestycji, zamieścił załącznik nr 8, w którym wykluczył część postępowania opisanego w Opisie Przedmiotu Inwestycji. W obecnym postępowaniu plik ten nie jest zamieszczony. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że nie jest to błąd Zamawiającego i Zamawiający oczekuje realizacji inwestycji bez wykluczonego poprzednio fragmentu.

Odpowiedź 2

Odstąpienie od zakresu projektowego stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ i jest on zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3

Zamawiający wskazuje, że każda oprawa jest identyfikowana przez unikatowy kod QR pozwalający określić moc/ rozsył/ nastawy redukcji.

Czy Zamawiający dopuści inne równoważne rozwiązanie pozwalające określić moc/ rozsył/ nastawy redukcji oprawy?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania.

Pytanie nr 4

Zamawiający określił, że oczekuje zastosowanie opraw z 5 stopniową redukcją mocy. Ponieważ redukcja taka ustawiana jest na etapie produkcyjnym, Wykonawca zwraca się z prośbą o określenie przewidywanych godzin redukcji mocy.

Wykonawca zwraca się również z prośbą o określenie czy Zamawiający przewiduje stosowanie przerwy nocnej?

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, ponieważ w przypadku zamiaru stosowania przerwy nocnej, zastosowanie jakiejkolwiek autonomicznej redukcji mocy rozprogramowuje się w wyniku jej stosowania, i zainstalowane oświetlenie działa w sposób nieprawidłowy mogąc prowadzić do sytuacji niebezpiecznych na drogach.

Odpowiedź 4

Zamawiający rezygnuje z zastosowania opraw z 5 stopniową redukcją mocy, ponieważ przewidywane jest stosowanie przerwy nocnej.

 

 

 

                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-01-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-24