Informacja o udzielonej pomocy publicznej za 2021r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w  2021 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

 

 

Podstawa prawna: art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157 poz.1240 z późniejszymi zmianami )

 

OSOBY FIZYCZNE

  1.   Umorzenia:

  2.   Sebastian i Katarzyna Konopko w kwocie 539 zł; przyczyna umorzenia: trudna sytuacja finansowa.
  3.   Marcin Czerech w kwocie 520 zł; przyczyna umorzenia: trudna sytuacja   finansowa.

 

  1. Odroczenia:

  2. Romuald Pruszyński w kwocie 877 zł; przyczyna odroczenia: trudna sytuacja finansowa.

 

 

 Krypno Kościelne, 17.05.2022 r.

                                                                                              Wójt
                                                                                                  mgr Marek Stankiewicz

 

  Sporządziła: Magdalena Wankiewicz

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-05-27

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-06-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-06-06