Obwieszczenie 6733.7.2020

Krypno Kościelne, 14.01.2021 r.

Urząd Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:lN.6733.7.2020

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm. ), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zbiornika na wody popłuczne o poj. do 50m3 z osadnikiem wstępnym o poj. do 10m3 i połączeniu siecią kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacji zbiorczej na ścieki komunalne na działkach nr ewid. geod. 440/1 , 862, obręb Długołęka , gm. Krypno.

 

Wójt Gminy Krypno

mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-01-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-01-15