Obwieszczenia

2024

2023           

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok – Ełk” wskazujące nowy termin rozpatrzenia sprawy        

 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2023r. ( znak  sprawy  IN.6220.5.2023.MS) na realizację planowanego przedsięwzięcia budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4  w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno       
   
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy elektrowni fotowoltaicznej, Wójt Gminy Krypno.

 • Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą  z możliwością podziału na oddzielnie  realizowane  etapy o mocy do 1MW, na  działkach o nr ewid.  251/5 i 251/6   w obrębie Zastocze, gmina Krypno.
   
 • Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2023r. (znak IN.6220.5.2023.MS) inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno.
   
 • Obwieszczenie w sprawie decyzji umarzającej postępowanie  w sprawie zmiany  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 lipca 2023r. (znak IN.6220.5.2023.MS) inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno.
   
 • Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą  z możliwością podziału na oddzielnie  realizowane  etapy o mocy do 1MW, na  działkach o nr ewid.  251/5 i 251/6   w obrębie Zastocze, gmina Krypno".
   
 • Obwieszczenie o o umorzenie postępowania  w sprawie zmiany  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4  w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno ’’.
   
 • Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno’’             
   
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością podziału na oddzielnie realizowane etapy o mocy do 1MW, na działkach o nr ewid. 251/5 i 251/6 w obrębie Zastocze, gmina Krypno’’      
    
 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 1 września 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I, odcinek Białystok – Ełk” wskazujące nowy termin rozpatrzenia sprawy   
    
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4  w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno ’’         
   
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.:  196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno               
   
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach  o nr ew.:  196, 198, 199, 204, 291/1,  292/1, 293/1,  293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3 , 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno                     
    
 • Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Zastocze’’ o mocy 6 MW wraz z instalacjami i urządzeniami  technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach  o nr ew.: 73/3,  73/4 w obrębie Zastocze, gmina Krypno              
     
 • Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4  w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno ’’                   
    
 • Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dotyczącego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,, Zastocze’’ o mocy 6 MW wraz z instalacjami i urządzeniami  technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach  o nr ew.: 73/3,  73/4 w obrębie Zastocze, gmina Krypno          
   
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4  w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno ’’        
   
 • Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,, Zastocze’’ o mocy 6 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 73/3, 73/4 w obrębie Zastocze, gmina Krypno          
     
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew.: 886, 893 w obrębie Krypno Wielkie, gmina Krypno"               
    
 • Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew.: 886, 893 w obrębie Krypno Wielkie, gmina Krypno"                                  
      
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ,,Zastocze’’ o mocy 6 MW wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach  o nr ew.: 73/3,  73/4 w obrębie Zastocze, gmina Krypno               
   
 • Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew.: 886, 893 w obrębie Krypno Wielkie, gmina Krypno"                  
    
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew.: 886, 893 w obrębie Krypno Wielkie, gmina Krypno"           
     
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie  i eksploatacji  elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie’’
   
 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ budowa i eksploatacja  elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie’’
     
 • Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa i eksploatacja  elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie
    
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa i eksploatacja  elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 4,1 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 68 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie’’

2022   

  

2021

2020

2019

2018

2017

 

2016

2015

2014  

2013            

2012

2011       

2010

2009

2007

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2017-11-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-09-13

Data modyfikacji: 2024-06-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-09-13