Obwieszczenie 6733.8.2020

Krypno Kościelne, 14.01.2021 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23 B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:lN.6733.8.2020    

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 ze zm. ), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wodociągu wiejskiego na działkach nr ewid. geod. 447/2 , 447/1 , 446, 467/2 obręb Ruda, gm. Krypno.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu , w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

 

Wójt Gminy Krypno

mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-01-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-01-15