Obwieszczenie w spr. drogi BZ-Peńskie

                                                                              Krypno, dnia 24 lipca 2009 r.

 

Znak:G.K.7624-6/09

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KRYPNO

 

 

   Działając na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w dniu 22 lipca 2009 r. Wójt Gminy Krypno wydał postanowienie G.K.7624-6/09 w dn. 22 lipca 2009 r., w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Bajki Zalesie – Peńskie oraz, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Można zapoznać się z całością zebranego materiału dowodowego w sprawie oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, pokój 9, w godz. 8 -14 w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-07-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-07-24

Data modyfikacji: 2009-07-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-07-24