Obwieszczenie o rozprawie w sprawie biogazowni

                                                                             Krypno, dnia 01 kwietnia 2011 r.

 

 

Znak:GK.7624-7/10

 

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE

 

            Zawiadamiam, zgodnie z art. 91 § 3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 20-00 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), że w dniu 14 kwietnia 2009 r. o godzinie 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie dokonania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w Rudzie, Gm. Krypno, nr działki 346/7.

            Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            W związku z powyższym zawiadamia się, o przysługującym prawie udziału w wyznaczonej rozprawie. Jednocześnie informuje się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.

            Zgodnie z art. 94 § 1 k.p.a. nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy Krypno oraz tablicy ogłoszeń sołectwa:  Ruda, Krypno Kościelne i Krypno Wielkie oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               Wójt Gminy Krypno

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-04-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-04-01

Data modyfikacji: 2011-04-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-04-01