Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej 12.03.2009

                               Krypno, dnia 12 marca 2009 r.

 

Znak:G.K.7624-1/09 

 

 

OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )

 

informuję

 

   o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krypnie Wielkim 6, nr ew. działki 55/2.

   Decyzja została wydana na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, Al. Niepodległości 9, 19-100 Mońki.

   Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Starostą Powiatu Monieckiego oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http//:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-03-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-03-12

Data modyfikacji: 2009-03-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-03-12