Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie biogazowni

                                                                                  Krypno, dnia 15 marca 2011 r.

 

 

Znak:GK.7624-7/10

 

 

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

 

 

    Wójt Gminy Krypno informuje, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz, przewidzianej do realizacji na działce 346/7, obręb 13 Ruda, gm. Krypno, zostało zakończone.

    W toku postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

- Państwowym powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach – opinia nr NZ.4182-1/11 z dnia 2001.01.26;

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku – postanowienie WOOŚ-II.4242.1.2011.AS2 z dnia 2 lutego 2011 r.

    Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, w pokoju nr 9 oraz zgłosić swoje uwagi lub żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dn. 16 marca 2011 r do 30 marca 2011 r.

    Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna.

    Niniejsze zawiadomienie zostaje dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, oraz doręczone stronom postępowania.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński-Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-03-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-03-16

Data modyfikacji: 2011-03-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-03-16