Obwieszczenie środowiskowe 28.04.2009

Krypno, dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

Znak:G.K.7624-2/09 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )

 

informuję

 

   o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozbudowy stacji diagnostycznej w Knyszynie przy ulicy Kościelnej, nr ew. działek: 2281/7, 2281/8, 2281/9, 2281/10, 1182/2 obręb Knyszyn.

 

   Decyzja została wydana na wniosek P. P. Grzegorza i Ryszarda Bujnarowskich prowadzących działalność jako Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Auto – Tech” s.c., 19-120 Knyszyn, ul. Kościelna 120.

 

   Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Starostą Powiatu Monieckiego oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Mońkach.

               

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-04-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-05-08

Data modyfikacji: 2009-05-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-05-08