Obwieszczenie o wydaniu decyzji zakład Caban

                                                                                                Krypno, dnia 06 czerwca 2014 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:GK.6220.5.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. )

informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na

rozbudowie istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o punkt zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na terenie działki 383/1 obręb Krypno Kościelne, gm. Krypno.

 

Decyzja została wydana na wniosek Firma – Markel Sp. z o.o. Krypno Kościelne 25A.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno – bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

 

  

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-06-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-06-06

Data modyfikacji: 2014-06-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-06-06