Obwieszczenie SKO o wydaniu decyzji w sprawie odwołania

Samorządowe                                                                                                                                                                                    Białystok, dn. 14 stycznia 2020 r.
Kolegium Odwoławcze
w Białymstoku

409.210/B-16/VI/19

OBWIESZCZENIE


    Działając na podstawie art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku zawiadamia, że w sprawie odwołania od Wójta Gminy Krypno, z dn. 3 grudnia 2019 r., znak: IN.6733.7.2019, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej sieci teleinformatycznej, na działkach nr ewid gr. 743/1, 1163/3, 1164, 1165/2, 1165/1, 1166, 1168, 1169, 1193/1, 1193/2, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200/1, obr. Góra, gm. Krypno, w dn. 14 stycznia 2020 r. została wydana decyzja.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                                  PREZES
                                                                                                                                             Samorządowego Kolegium Odwoławczego

                                                                                                                                           prof. dr hab. Dariusz Kijowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: prof. dr hab Dariusz Kijowski - Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Data wytworzenia: 2020-01-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-01-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-01-20