2020

Luty 2020r.

Marzec 2020r.

 • Uchwała Nr XV/93/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Uchwała Nr XV/94/20 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2020-2025. 
 • Uchwała Nr XV/95/20 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej powiatowi monieckiemu na realizację inwestycji dotyczącej rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1841B na odc. od dr. woj. 671 w kierunku Długołęki.  
 • Uchwała Nr XV/96/20 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krypno na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Wody Polskie.  (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/1575/akt.pdf)
 • Uchwała Nr XV/97/20 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Krypno.     
 • Uchwała Nr XV/98/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021r.    

Maj 2020r.

Lipiec 2020r.     

 • Uchwała Nr XVII/104/20 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krypno.     
 • Uchwała Nr XVII/105/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krypno za rok 2019.  
 • Uchwała Nr XVII/106/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krypno absplutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.   
 • Uchwała Nr XVII/107/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Uchwała Nr XVII/108/20 o zmianie uchwały Nr XII/74/16 Rady Gminy Krypno z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Krypno na lata 2016-2023".   
 • Uchwała Nr XVII/109/20 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.  
 • Uchwała Nr XVII/110/20 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krypno. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2020/3243/akt.pdf

Lipiec 2020r.  

Sierpień 2020r.     

Wrzesień 2020r.      

Listopad 2020r.

Grudzień 2020r.   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-01-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-02-19